Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς το Υπουργείο Εθν. Παιδείας-Διεύθυνση Αρχαιοτήτων με θέμα "Υπόμνημα περί της βελτίωσης της αρχαιολογικής υπηρεσίας" [1944-02-28]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10172
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 28 Φεβρουαρίου 1944
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Εφορεία Αρχαιοτήτων. Δ Αρχαιολογική Περιφέρεια Ναυπλίου
 10. Ελλάδα. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τμήμα Αρχαιολογίας
 11. Ναύπλιο
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 29 σελίδες
  • Πρωτότυπο