Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον Διευθυντή της Ηλεκτρικής Εταιρείας με θέμα "Αφαίρεση μετρητή ηλεκτροδότησης" [1944-03-09]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10176
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 09 Μαρτίου 1944
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρία Α.Ε.
 10. Ναύπλιο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Ναύπλιο
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο