Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς φύλακα Άργους Δράμαλη με θέμα "Επίπληξη για πλημμελή εκτέλεση καθήκοντος" [1944-04-09]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10184
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 09 Απριλίου 1944
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Δράμαλης, Κωνσταντίνος
 10. Επαγγελματικά τεκμήρια
 11. Άργος
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο