Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Περιγραφή των ευρημάτων του κιβωτίου 63 του Μουσείου Ναυπλίου κατά αριθμό καταλόγου"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10187
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 5 σελίδες
  • Πρωτότυπο