Επιστολή Κ. Λογοθετόπουλου (Υπουργού Παιδείας) προς Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Έγκριση ανάληψης υπηρεσίας" [1941-08-23]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10190
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 23 Αυγούστου 1941
 8. Λογοθετόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
 9. Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 10. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 11. Ναύπλιο
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. Ναύπλιο
 14. Χειρόγραφη
 15. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 16. 1 σελίδα
  • Ακριβές αντίγραφο
  • Αντίγραφο