Πρακτικά Β΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής : Καλύβια Αττικής 25-28 Οκτώβρη 1985 : αφιέρωμα στη μνήμη του αρχαιολόγου Δημήτρη Λαζαρίδη - Καλύβια: Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, 1986

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής
 4. Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής
 5. Καλύβια: Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, 1986
 6. Καλύβια
 7. Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων
 8. 432 σ. ; 24 εκ.
 9. Περιέχονται περιλήψεις των εισηγήσεων στην αγγλική γλώσσα
 10. Ανακοινώσεις (με τη σειρά που παρουσιάστηκαν στην Επιστημονική Συνάντηση)
 11. 938.911
 12. Τ.Ι 938.911 ΕΠΙ