Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Β΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
  3. 1985
  4. Ελληνικά
  5. Λαζαρίδης, Δημήτρης (1917-1984) | Μεσόγεια | Λαυρεωτική | Καλύβια -- Υφαντική τέχνη | Ανατολική Αττική -- Εκκλησίες -- Παλαιοχριστιανική περίοδος (4ος-7ος αιώνας μ.Χ.) | Πανηγύρια -- Αττική
  6. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής
  7. Βιβλιογραφικά έργα (Συλλογικά)
  8. Ανατολική Αττική
  9. 938.911
  10. Πρίφτης, Κώστας Ν. [Συγγραφέας]. Οι Μεσογείτες στο 1821. Νεότερα στοιχεία | Κακαβογιάννης, Ευάγγελος (1938-2016) [Συγγραφέας]. Τα ηρώα των σημερινών κωμοπόλεων των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής | Πάλλας, Δημήτριος [Συγγραφέας]. Η παλαιοχριστιανική νοτιοανατολική Αττική | Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001) [Συγγραφέας]. Πανηγύρια της Αττικής