Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Εντοπισμός της λέξης γαε σε τμήματα αρχαίων κειμένων"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10002
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Λατινικά | Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453) | Αγγλικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 2 σελίδες ; 14,5 εκ. x 19 εκ.
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο