1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10003
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453) | Γερμανικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Ελληνιστική περίοδος
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 6 σελίδες ; 10 εκ. x 14,5 εκ.
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο