Αρχαία Λοκρίδα

  1. Ελληνικά
  2. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  3. Στερεά Ελλάδα
    • Η Λοκρίδα (αρχαία ελληνικά:Λοκρίς) είναι περιοχή της Στερεάς Ελλάδας που στην αρχαιότητα χωριζόταν στην Οζολίδα Λοκρίδα (ή Εσπερία Λοκρίδα) και στην Οπουντία Λοκρίδα. Κάτοικοι της ήταν οι Λοκροί, αρχαίο ελληνικό φύλο, ενώ προϊστορικοί κάτοικοι ήταν οι Λέλεγες.

      Wikipedia