Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Επιγραφών μουσείου Άργους σημειώσεις"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10007
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Άργος
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 2 σελίδες : Φάκελος
  • Φάκελος κενός περιεχομένου
  • Πρωτότυπο