1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10002
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 16 Δεκεμβρίου 1942 [16 Δεκέμβρίου 1942 Έκδοση αποδεικτικού] | 1937-1938 [1937-1938 Σχολικό έτος φοίτησης] | 05 Ιουλίου 1938 [5 Ιουλίου 1938 Έκδοση απολυτηρίου]
 8. Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία | Γυμνάσιο Θηλέων Ψυχικού
 9. Αθήνα
 10. Εκπαιδευτικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 σελίδα : Επικολλημένα χαρτόσημα
  • Πρωτότυπο