Επιστολή Ν. Λέκκα (Διευθυντή Διοικητικού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας) προς τον Χ. Πέτρου με θέμα "Χορήγηση κανονικής άδειας" [1936-04-25]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10004
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 25 Απριλίου 1936
 8. Λέκκας, Ν.
 9. Ελλάδα. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας - Διεύθυνση Διοικητικού
 10. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 11. Αθήνα
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. Δακτυλογραφημένη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο