Επιστολή έκτακτου επιμελητή αρχαιοτήτων Σητείας προς τον επιμελητή του Μουσείου Ηρακλείου Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Περιγραφή αρχαιολογικών ευρημάτων" [1938-06-20]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10006
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 20 Ιουνίου 1938
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Σητεία
 10. Επαγγελματικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο