Επιστολή των Επιμελητών Αρχαιοτήτων προς το Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας με θέμα "Ενστάσεις πάνω στο αρχαιολογικό νομοσχέδιο"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10009
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Αρχαιολογικό Συμβούλιο | Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 3 σελίδες
  • Πρωτότυπο