Σύσταση Διοικ. Επιτροπής Νυκτερινής Πρακτικής Εμπορικής Σχολής του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Προσφύγων [1936-02-14]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10020
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 14 Φεβρουαρίου 1936
 8. Κανελλόπουλος, Νικόλαος (1834-1936)
 9. Ελλάδα. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας - Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως
 10. Αθήνα
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο