Επιστολή Ιατρίδη Ε. (Τμηματάρχη Επαγγ. Εκπαιδεύσεως Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας) προς τον Χρήστο Πέτρου με θέμα "Κοινοποίηση απόφασης" [1936-03-12]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10021
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 12 Μαρτίου 1936
 8. Ιατρίδης, Ε.
 9. Ελλάδα. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας - Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως
 10. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 11. Αθήνα
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. Δακτυλογραφημένη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο