Επιστολή Σ. Μαρινάτου (Διευθυντή Αρχαιολογικού Συμβουλίου) προς τον Χ. Πέτρου με θέμα "Ανακοίνωση προσωρινής μετάθεσης στην Αθήνα" [1939-08-12]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10023
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 12 Αυγούστου 1939
 8. Μαρινάτος, Σπυρίδων Ν. (1901-1974)
 9. Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 10. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 11. Αθήνα
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. Δακτυλογραφημένη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο