Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Καλυβίων Θορικού προς τον Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Περί της μετονομασίας του χωριού"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10024
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Κοινότητα Καλυβίων Θορικού
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Καλύβια
 10. Επαγγελματικά τεκμήρια
 11. Καλύβια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο