Επιστολή Α. Χατζηκυριάκου (Υπουργού Εθνικής Οικονομίας) προς τον Χρ. Πέτρου με θέμα "Αποδοχή παραίτησης" [1937-02-20]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10026
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 20 Φεβρουαρίου 1937
 8. Χατζηκυριάκος, Ανδρέας (1876-1956)
 9. Ελλάδα. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας - Διεύθυνση Διοικητικού
 10. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 11. Αθήνα
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. Δακτυλογραφημένη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο