Τριπλότυπον γραμμάτιον εισπράξεως [1942-11-25]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10033
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 25 Νοεμβρίου 1942
 8. Μετοχικό Ταμείο των Πολιτικών Υπαλλήλων
 9. Αθήνα
 10. Επαγγελματικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη και Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο