1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10035
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 22 Οκτωβρίου 1933
 8. Σχολή Εφαρμογής Πυροβολικού
 9. Αθήνα
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη και Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο