1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10034
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 1941-1943
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
 10. Χειρόγραφη και Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 5 σελίδες : Διαφορετικές μεταξύ τους σελίδες
  • Πρωτότυπο