Επιστολή Αντων. Κεραμόπουλου (Διευθυντή Αρχαιοτήτων Υπουργείου Παιδείας) προς τον Χρ. Πέτρου με θέμα "Ανακοίνωση προαγωγής σε Έφορο Αρχαιοτήτων β΄τάξεως" [1944-04-12]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10038
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 12 Απριλίου 1944
 8. Κεραμόπουλος, Αντώνιος Α. (1870-1960 ή 1961)
 9. Ελλάδα. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τμήμα Αρχαιολογίας
 10. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 11. Αθήνα
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. Δακτυλογραφημένη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο