Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ1.Φ10016
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Αργολίδα | Μεσόγεια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 7 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο