Πρακτικά ΙΕ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής : 17-20 Οκτωβρίου 2013, Δημαρχιακό Μέγαρο Κορωπίου - Καλύβια: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2015

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 4. Στεφανής, Αθανάσιος Δ.
 5. Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής
 6. Καλύβια: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2015
 7. Καλύβια
 8. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 9. 830 σ. ; 24 εκ.
 10. 978-960-98550-4-4
 11. Περιέχονται περιλήψεις των εισηγήσεων στην αγγλική γλώσσα
 12. 938.911
 13. 938.911 ΕΠΙ