Πανεπιστημιακή εργασία Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Περί της κόκκινης μηλιάς" [1929-01-20]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ4.Φ10004
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 20 Ιανουαρίου 1929
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Αθήνα
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Τουρκοκρατία
 12. Ελλάδα
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 10 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο