Πανεπιστημιακή εργασία Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Παρατηρήσεις επί της "Συμβολής εις το τοπωνυμικόν της Αττικής" του Πέτρου Α. Φουρίκη"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ4.Φ40001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Αττική
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 10 σελίδες
  • Πρωτότυπο