Επιστολή με θέμα "Απάντηση σε κατηγορίες"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ10002
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Προσωπικά τεκμήρια
 8. Χειρόγραφη
 9. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 10. 6 σελίδες : Φάκελος
 11. Κρητικές Σελίδες. Μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό
 12. Ηράκλειο
 13. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 14. Ηράκλειο
  • Πρωτότυπο