Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Εκμάθηση λατινικής γλώσσας" [1931-07]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ10004
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Λατινικά | Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
 7. Ιούλιος 1931 [25-26 Ιουλίου 1931]
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Καλύβια
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 6 σελίδες
  • Πρωτότυπο