Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον Λάμπρο Παπαλάμπρο με θέμα "Πανεπιστημιακές σπουδές" [1932-08-23]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ10005
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 23 Αυγούστου 1932
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Παπαλάμπρος, Λάμπρος
 10. Καλύβια
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο