Επιστολές Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς υπουργό με θέμα "Ενέργειες προς επίτευξη διορισμού" [1934-01-06]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ10016
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 06 Ιανουαρίου 1934 | 17 Απριλίου 1934
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Καλύβια
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 5 σελίδες
  • Πρωτότυπο