Προσχέδιο επιστολής Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον Ν. Σταυρινίδη [1940-02-06]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ10025
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Γερμανικά | Ιταλικά
 7. 06 Φεβρουαρίου 1940
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Σταυρινίδης, Νικόλαος Σ.
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο