Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον Λάμπρο Παπαλάμπρο με θέμα "Εξέταση για ειδίκευση στην αρχαιολογία"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ10026
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Παπαλάμπρος, Λάμπρος
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 3 σελίδες
  • Πρωτότυπο