Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς υπουργό με θέμα "Ανεπιτυχής προσπάθεια διορισμού" [1933-12-24]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ10031
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 24 Δεκεμβρίου 1933
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Ηράκλειο | Καβάλα
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 4 σελίδες
  • Η τέταρτη σελίδα δεν ανήκει στην επιστολή
  • Πρωτότυπο