1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  4. 18 Οκτωβρίου 1883
  5. 15 Σεπτεμβρίου 1968
  6. Ιταλός
  7. Αρχαιολογία - Επιγραφική
  8. Ιταλικά