1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 4. 01 Ιανουαρίου -0430 [430 π.Χ.]
 5. 01 Ιανουαρίου -0370 [370 π.Χ.]
 6. Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
  • Ο Πασίων ήταν σύγχρονος του Δημοσθένη, ένας από τους πιο σημαντικούς τραπεζίτες του 4ου αιώνα π.Χ. και ταυτόχρονα ένας από τους πιο πλούσιους άνδρες της Ελλάδας. Τα περισσότερα γι αυτόν τα γνωρίζουμε από λόγους του Δημοσθένη που έγραψε για τον Απολλόδωρο, τον γιο του Πασίωνα.

   Ο Πασίων ήταν απελεύθερος και μία από τις περιπτώσεις δούλων στους οποίους ανατέθηκαν από τους κυρίους τους εμπιστευτικές θέσεις και κατάφεραν να ανελιχθούν με την ικανότητά τους

   Wikipedia