Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη από ξενόγλωσσο έργο για τους όρους "κατοικούντες, κάτοικοι, παροικούντες, μέτοικοι, πάροικοι"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ20027
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ιταλικά | Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 26 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο