1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 4. 13 Νοεμβρίου 1850
 5. 02 Σεπτεμβρίου 1920
 6. Γερμανός
 7. Ιστορικός
 8. Ελληνική ιστορία
 9. Γερμανικά
  • Γερμανός ιστορικός που ασχολήθηκε με την ιστορία της Αρχαίας Κλασικής περιόδου

   Wikipedia