1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Κερατέα
  4. Ιστορικός
  5. English
    • Ο Αθανάσιος Ιω. Αντωνίου, μεταφραστής της "Ελληνικής επιγραφικής" του G. Klaffenbach, γεννήθηκε στην Κερατέα Αττικής. Είναι πτυχιούχος θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχιούχος της φιλολογίας (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) του ίδιου Πανεπιστημίου. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή ΙΙ του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (1990) από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Τον Ιούνιο του 1999 εκλέχτηκε επίκουρος καθηγητής αρχαίας ελληνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο συνεχίζει να εργάζεται.

      Biblionet