Αντωνίου, Αθανάσιος Ιω. [Συγγραφέας]. Θεοί και ήρωες στον αρχαίο Δήμο Κεφαλή

Cods and heroes of the ancient demos "Kephali" (Αγγλική)

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1984
  3. Ελληνικά
  4. Δήμος Κεφαλής | Πάνειο Όρος (Πανί) | Ζωοδόχος Πηγή Καλυβίων | Ανάβυσσος
  5. Αντωνίου, Αθανάσιος Ιω.
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής