Ασκληπιός (Μυθολογικό πρόσωπο)

Asclepius (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
    • Q83223
    • 64798430
    • Ο Ασκληπιός ήταν ο θεός της Ιατρικής που λατρευόταν σε όλο τον ελλαδικό χώρο κατά την αρχαιότητα. ⟶ Wikipedia