1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ3.Φ10002
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 01 Δεκεμβρίου 1929
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Περιέχει εικονογράφηση
 12. 3 σελίδες (καθεμία σε διαφορετικό αρχείο)
 13. Εσπερινή #8641 - 01/12/1929 , σελ.1, 5
  • Πρωτότυπο