Τίσις (Μυθολογικό πρόσωπο)

  1. Πρόσωπο
  2. Τίση
  3. Γυναίκα
  4. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
    • τίση θηλυκό: η τιμωρία που επέφερε η αρχαιοελληνική ύβρις - Βασική αντίληψη στο έργο του Ηροδότου είναι ότι η παραβίαση του μέτρου από τον άνθρωπο (ή η «υπερβολή», κόρος) τον οδηγεί στην ύβρη (αλαζονεία, υπέρβαση του μέτρου) και αυτό προκαλεί την οργή του θεού (νέμεση) και επιφέρει την καταστροφή (άτη), την τιμωρία του υβριστή (τίση). Άλλες μορφές τίσις ⟶ Βικιλεξικό