1. Γεγονός
  2. Ιστορική περίοδος
  3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  4. 30 [30 μ.Χ.]
  5. 325 [325 μ.Χ.]
  6. Ελληνικά
    • Πρωτοχριστιανική περίοδος ονομάζεται η χρονική περίοδος μεταξύ της Ανάστασης του Ιησού Χριστού γύρω στο 30 μ.Χ και της Πρώτης Συνόδου της Νικαίας το 325 μ.Χ. Η πρώτη περίοδος κατά τη διάρκεια της ζωής των Αποστόλων –λέγεται και αποστολική περίοδος- περιλαμβάνει τους πρώτους Ιουδαίους που προσηλυτίστηκαν από τους Αποστόλους και κυρίως από τον Παύλο που επιτέλεσε τεράστιο έργο στη διάδοση του χριστιανισμού.

      Wikipedia