Φωτογραφία αποσπάσματος κίονα με αναθηματική επιγραφή

 1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ6.Φ10016
 4. Εικόνα
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Επαγγελματικά τεκμήρια
 7. Ρωμαϊκή περίοδος
 8. Κνωσός
 9. Χειρόγραφη
 10. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία : 2 όψεις
  • Πρωτότυπο