Φωτογραφία ενεπίγραφης πλάκας

  1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
  3. Α1.Υ1.Σ1.Υ6.Φ10018
  4. Εικόνα
  5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  6. Επαγγελματικά τεκμήρια
  7. Χειρόγραφη
  8. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία : 2 όψεις
    • Πρωτότυπο