1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1984
  3. Ελληνικά | Αρβανίτικα
  4. Εκλογές -- Ελλάδα -- 1861 | Προεκλογικές εκστρατείες -- 1860-1861 | Αρβανίτικη γλώσσα
  5. Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι.
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. 1860-1861
  8. Αττική
  9. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής