1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1987
  3. Ελληνικά
  4. Ανατολική Αττική -- Λαογραφία | Ανατολική Αττική -- Ιστορία | Ανατολική Αττική -- Οικονομικές συνθήκες
  5. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής
  6. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
  7. Ανατολική Αττική | Μεσόγεια
  8. 938.911
  9. Αλεξάκης, Ελευθέριος Π. [Συγγραφέας]. Γαμήλιες παροχές στους Αλβανόφωνους της ΝΑ. Αττικής - Λαυρεωτικής (1850-1940) | Μάρκου, Χρήστος [Συγγραφέας]. Το αμπελοοινικό πρόβλημα στα Μεσόγεια σήμερα: μια ιδιαιτερότητα στην αναπτυξιακή διαδικασία του πρωτογενή τομέα στην Ανατολική Αττική | Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία [Συγγραφέας]. Ληστεία και πειρατεία στη ΝΑ. Αττική | Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. [Συγγραφέας]. Οι Αλυκές της Αναβύσσου | Γκίνη - Τσοφοπούλου, Ελένη [Συγγραφέας]. Νεώτερα από τη συντήρηση των βυζαντινών μνημείων στα Μεσόγεια | Χατζησωτηρίου, Γεώργιος Δ. [Συγγραφέας]. Ο αγροτικός βίος και οι εργασίες του παλαιού Μεσογείτη. Τα εργαλεία και η ορολογία τους.