Σημειώσεις και σχέδιο Χ. Πέτρου-Μεσογείτη σε ριζόχαρτο με θέμα "Ενεπίγραφος επιπεδόκυρτος φακός"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ6.Φ10051
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453) | Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Περιέχει εικονογράφηση
 11. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο